top of page

Als de "macht" op sterven na dood is, vergaat horen en zien je.

Er is een paradigma dat op dit moment aan het sterven is

Wanneer een paradigma op sterven na dood is, maakt het veel lawaai.

Dus op dit moment beleven we nogal intens het paradigma van hebzucht en haat, (af)scheiding, suprematie op allerlei niveaus.

Hetgeen betekent dat hij op zijn sterfbed ligt.


Maar... er is een ander paradigma in opkomst.

Dat opkomende nieuwe paradigma is van eenheid en gemeenschap, waarvan onze kwantumwetenschappers nu napraten wat mystici al duizenden jaren onderwijzen.

Dat we allemaal één zijn, dat die scheiding alleen in onze geest aanwezig is en dat het in werkelijkheid niet bestaat.


Dus ik zou zeggen: blijf sterk, geef niet toe aan angst, geef niet toe aan zorgen.

Piekeren is je mentaal en emotioneel voorbereiden op wat je niet wilt dat er gebeurt.

Blijf dus uit de zorgen en de angst en weet dat we door een fase gaan.

Het oude sterft af en het nieuwe wordt geboren.

Richt je op het beeld van eenheid.

Michael Beckwith


Een paradigma is het stelsel van modellen en theorieën dat, binnen een gegeven wetenschappelijke discipline, het denkkader vormt van waaruit de werkelijkheid geanalyseerd en beschreven wordt. Langer bestaande paradigma's worden vaak niet meer bewust beleefd. Het onderwijs in een gegeven vakdiscipline maakt een paradigma impliciet vanzelfsprekend. (Wikipedia)


Simpeler gezegd:

“Aannames vormen het denkkader van waaruit een programma wordt beleefd als realiteit. Het onderwijs maakt van een aanname een vanzelfsprekend feit.”


Wat we nu meemaken is dat de tijdlijnen worden samengevoegd en de vervalste werkelijkheid uiteen valt.


Voor sommigen varieert deze toestand van vervelend tot en met uiterst bedreigend. Ik vind het vervelend omdat ik moet leren niet in het programma tijd te denken maar in natuurlijke ontwikkeling.

De zogenaamde koning en pseudo-koningin en de gemechaniseerde premier van de Staat der Nederlanden en zijn rariteitenkabinetje vinden deze ontwikkelingen uiterst bedreigend en voelen zich in de steek gelaten door hun mentoren, die op zelfmoordmissie zijn. Dit is namelijk de methode van het apparaat: als je het niet kunt beheersen moet het kapot worden gemaakt. Wat je niet begrijpt moet je vernietigen. Daar zijn ze goed mee bezig, zij het dat ze zelf door eigen toedoen worden vernietigd. Wat in het verleden nog redelijk lukte, zoals de totale nep-pandemie afkondigen en nep-kernbommen laten ontploffen, is nu een achterhoedegevecht in "Oekraïne" geworden. Het feit dat de multimiljardair/crimineel Zelensky hier een warm onthaal krijgt spreekt boekdelen. Angst en zorgen zijn twee wapens die ze niet meer kunnen gebruiken, anders dan voor zichzelf. In de Nieuwe Wereld is geen plaats voor destructieve elementen. U begrijpt dat de Aarde daar behoorlijk van opknapt. Er wordt aan gewerkt. Verbeeldingskracht is de allergrootste macht die ons ter beschikking is gesteld. Volgens het autonomieprincipe bepalen we zelf wat we met die macht doen. Inzetten voor angst en zorgen of inzetten voor de Nieuwe Wereld binnen de kaders van de Universele wetten. Er is overvloed, geen schaarste. Dit laatste is politieke schuldcreatie om de kudde in het gareel te houden.


Administrator
343 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page