top of page

De 'Gluten Intolerantie': Medische zwendel nummer zoveel

Het medische kartel is door Rockefeller c.s. in het leven geroepen om een zwerm vliegen in één klap uit te schakelen. De natuurgeneeskunde werd illegaal verklaard, symptoombestrijding kon met afvalproducten uit de chemische industrie, patenten zorgden voor miljardeninkomsten en de industriéle grootvervuilers werden uit de wind gehouden. Onderstaand artikel gaat over dat laatste: het verzxinnen van een "nieuwe ziekte" aan de hand van symptomen, die het gevolg zijn van luchtvervuiling, water- en voedselvergiftiging en toxische injecties. Het is DE REDEN voor het medisch/farmaceutische kartel om het NOOIT te hebben over toxiologie van buitenaf. Het is ALTIJD de mens zelf die de schuld krijgt van zijn ziekten en ongemakken. Zo wordt je reinste voedselvergiftiging omgenoemd naar "gluten intolerantie" en worden stralingsziekten omgenoemd naar een breed scala van aangeboren en overerfbare "genetische afwijkingen". Tijdens de artsenstudie van 10 jaar wordt slechts enkele uren gespendeerd aan het thema "gezond eten". Logisch, want aan gezonde mensen is niets te verdienen. Mijn conclusie van onderstaand artikel is dat het medisch/farmaceutisch kartel in het leven is geroepen om de zwaar toxische gevolgen van de groot-industriëlen voor de winst te dekken. Een olieboer (Rockefeller) heeft een ijzerboer (Carnegie) allerlei onderzoeken laten doen (Flexner-rapport) voor het "welzijn van de mensheid"? Denk eens even na!


Administrator


 

harvoa-med.blogspot.com

Gluten Intolerantie Zwendel

11–13 minuten

door Jim West (gelieve te delen en te citeren)


Algemene definities

"Coeliakie is een ... auto-immuunziekte die wordt veroorzaakt door inname van gluten [eiwit in sommige granen] bij genetisch gevoelige personen. Een veel voorkomende aandoening [coeliakie], die ongeveer 1% van de bevolking treft, patiënten kunnen zich presenteren met een verscheidenheid aan intestinale en niet-intestinale symptomen [vaak beschreven als glutenintolerantie bij 6% van de bevolking]." [celiac.ca]

https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/coeliakie/


Het is de schuld van het slachtoffer – uiteraard.

Bedrijfsgeneeskunde beweert (zoals gewoonlijk) dat deze aandoeningen worden veroorzaakt door het slachtoffer, met het gebruik van de woorden "auto-immuun" en "genetisch vatbaar".

Vrouwen hebben meer kans om glutenintolerant te zijn en maar liefst 80% meer kans op coeliakie.

Het woord "intolerant" is een strategische vooringenomen term, omdat alle normale mensen normale gluten gemakkelijk verteren, zelfs als ze vraatzuchtig gedrag vertonen. [Forbes]

Met alle respect, de alternatieve gezondheidsindustrie vergist zich door causaliteit te beschrijven als te wijten aan aangeboren giftige tarwe met hun verwijzingen naar steriele, complexe en bijziende laboratoriumstudies vergelijkbaar met de modus operandii van de pseudo-wetenschap genaamd virologie. [GreenMedInfo]

De gebruikelijke reguliere behandeling is om giftige gluten te vermijden. Dat lukt tot op zekere hoogte, maar causaliteit moet nader worden bekeken.


Causale correlaties

Coeliakie is Grieks voor "buik". Coeliakie volgt vaak op zwangerschap, geboorte of operatie! [Cleveland Kliniek]

Dat wijst op de gebruikelijke verdachte: de Moderne Geneeskunde (zoals gedefinieerd door R. S. Mendelsohn, MD).

De coeliakie-epidemie begon rond 1991, toen de intensiteit van de echografiemachine door de FDA werd toegestaan op 16x de eerdere intensiteit. HPV gynaecologische wratepidemieën namen onmiddellijk een enorme vlucht. Wratten zijn een bekende stralingsziekte, zoals beschreven door (de zoals gewoonlijk vergeten) medische literatuur uit de vroege jaren 1900.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Echografie

De autoriteiten verklaren publiekelijk dat de echo-intensiteit in 1992 16x is verhoogd, maar de datum is eigenlijk 1991 (ik vond hier een officieel document over). De datum van 1992 verbergt de echografiecorrelatie met HPV-epidemieën, die in 1991 begonnen.

Stephanie Seneff, PhD, onderzocht Roundup-pesticide, dat wordt gebruikt als een vooroogstbehandeling van tarwe om zogenaamd de oogstefficiëntie te verhogen. Hier is haar correlerende tijdlijn.
Aanzienlijke vergiftiging van tarwe met Roundup begon in 1991. Dat zou een politieke complicerende afleiding kunnen zijn voor de belangrijkere verwerking van prenatale kinderen met echografie. Deze verwerking zou om dezelfde reden kunnen zijn dat landbouwzaden worden vergiftigd en uitgestraald - om hun hyperactiviteit en groeisnelheid te verhogen.

Het onderzoek van Seneff werd ook gepubliceerd door Greenmedinfo, hoewel het het artikel van Sayer-Ji over de "aangeboren" toxiciteit van tarwe niet kruiste.De dunne darm

Coeliakie is voornamelijk een ziekte van de dunne darm, die zich in de ultrasone zone bevindt voor prenatale blootstelling. Het is de blootstellingszone van de moeder.De meer algemene kwestie van auto-immuunziekten die bij vrouwen heersen, is waarschijnlijk veel eerder te wijten aan een andere vorm van stralingsbeeldvorming, mamogrammen, veel meer dan genetica. John Gofman, PhD, een toonaangevende expert op het gebied van stralingsziekten, schat dat 75% van de borstkankers te wijten is aan mammogrammen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mammogram

De dunne darm, zijn delicate membranen, villi, enz. worden daardoor permanent verzwakt door medische beeldvormingsstraling (echografie, röntgenfoto's, MRI) en kan niet goed beschermen tegen Roundup in tarwe, of tegen andere agra-toxische chemicaliën of andere giftige chemicaliën. Overdrachten in en uit zijn veel minder effectief, waardoor de instroom van gifstoffen en de inefficiënte overdracht van voeding mogelijk is.De foetus, de voortplantingsorganen en de dunne darm van de moeder grenzen aan elkaar. Echografie beschadigt ze allemaal.

De darmvilli zijn mini-tubuli die de binnenkant van het dunne darmkanaal (het "lumen") bekleden. Elke villi is bedekt met haarachtige micro-villi en het netto-oppervlak is daardoor ongeveer 243 m². Deze microvilli nemen voedingsstoffen op en stoten afvalstoffen uit in het kanaal. Deze ingewikkelde structuren zijn ernstig beschadigd bij coeliakiepatiënten. [Cleveland Kliniek] [WKK]

Evenzo beschadigt de milde prenatale echografie in de buurt gemakkelijk de choronische villi bij zwangere vrouwen. Lees zeker het onderzoek. [JZhang] Net als de darmvilli dragen chorionvilli voeding en afval over tussen moeder en foetus.

Dit is wat je kunt noemen een slam dunk argument. Herhaling: Chorion villi en darmvilli grenzen aan elkaar en worden beide blootgesteld aan gynaecologische echografie. Beide worden beschadigd. Het vermogen van echografie om villi te beschadigen wordt wetenschappelijk bevestigd zelfs al bij milde blootstelling. De darmvilli zijn nog kwetsbaarder voor echografie omdat ze bedekt zijn met de veel kleinere en delicate micro-villi.De dunne darm bestaat uit zeven ingewikkelde lagen die het lichaam beschermen tegen vergiften en vreemde stoffen. [Wikipedia] Elke villi in de onderstaande tekening is bedekt met microvilli (niet gelabeld).

De complexiteit van de dunne darm toont aan dat er een enorm complex beschikbaar is voor echografie om te beschadigen, meer dan alleen de villi.Ik heb me altijd afgevraagd wat er is gebeurd met het onderwerp echoschade bij vrouwen. Daar is heel weinig van te horen, hoewel vrouwen op online forums klagen over bloedingen na echografiesessies en een menselijke studie in mijn eerste echografieboek bevestigt bloedingen. Bloeden is het gevolg van breuk, en niet van de foetus alleen. De foetus kan ernstig beschadigd of gedood worden, de moeder beschadigd.

Milde blootstelling aan echografie beschadigt cellen, hormonen, membranen, enz. [Harvoa]


Genetische kwetsbaarheid

De bevinding van zogenaamd ‘slechte’ genen correleert met coeliakie, maar is geen enkele sprake van slechte genen, het zijn door straling beschadigde genen. Voor veel zogenaamd ‘genetische ziekten’ zou dit wel eens het geval kunnen zijn.

Genetische correlaties met ziekte worden zogenaamd bevestigd door het gebruik van tweelingstudies, maar deze hebben geen wetenschappelijke waarde, omdat ze bijvoorbeeld gebaseerd zijn op de Equal Environment Assumption (EEA). Maar als het gebaseerd is op zo'n aanname, dan zijn de onderzoeksresultaten ook een aanname. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat tweelingen, blootgesteld aan echografie, elkaar onbedoeld zouden beschermen tegen de schade van ultrasone straling. Elke tweeling zou verschillende ultrasone schadepatronen hebben. Dus geen gelijke blootstelling.

De nepwetenschap van het wijten van ziekte door genetische afwijkingen wordt onderzocht door deze laboratoriumstudietitel.

UNC45A-deficiëntie veroorzaakt microvillusinclusie

ziekte-achtig fenotype door aantasting van myosine

VB-afhankelijke apicale handel [JCI]

Lees het artikel. Het maximaliseert complexiteit om ontzag te wekken, maar geen begrip. Medische nepwetenschap ontwijkt over het algemeen de regel van argumentatie die bekend staat als Occam's Razor, die stelt dat het voor de hand liggende het beste is totdat het ongeldig wordt geacht, en alleen dan is complexiteit toegestaan. De geneeskunde zoekt complexiteit boven eenvoud. Het roept altijd de noodtoestand uit om het irrationele (de verzinsels) te rationaliseren (goed te praten) en uit te voeren (eraan te verdienen).

De doos van Pandora

Dit artikel opent de kritieke deur naar een breed scala aan ziekten die duidelijk verband houden met villi met medische en andere industriële straling (pervasieve EMF, röntgenfoto's, MRI, mammogrammen, echografie, enz.). Ultrageluid is AM-radioband EMF getransformeerd van elektromagnetische frequenties naar elektromechanische frequenties door middel van een piëzo-elektrisch kristal.

(Red.: Als je weet waar die zit, dan weet je ook dat alles er op is gericht om het uit te schakelen, zie onderstaande microscopische foto)Microvilli zijn overal in het lichaam, in alle haarvaten, veel organen, overal waar er behoefte is aan vloeistoftransport bij een breed scala aan gecontroleerd volume. Villi nemen bijvoorbeeld ook geluid waar in het binnenoor.

Gastro-intestinale aandoeningen en stoornissen als gevolg van gluten, lectine, enz., duiden op een nog veel grotere gezondheidsramp.


Obesitas

De plotselinge gewichtstoename van de moeder na de zwangerschap (zggge: na de eerste echografie) is waarschijnlijk te wijten aan het onvermogen van de darmen en andere organen om voedsel en afval goed te verwerken en daardoor moeten enorme hoeveelheden voedsel worden gegeten om voedingsenergie te verkrijgen, dus om koolhydraten af te romen. Bovendien kan de lever op zetmeel gebaseerde energie niet efficiënt opslaan en dus moet het hele lichaam worden gebruikt om energie op te slaan als vet.

De geneeskunde vermijdt stanadaard toxicologisch denken en verklaart dat postpartum obesitas te wijten is aan de stress van de zwangerschap en het gebrek aan tijd van een moeder om te oefenen. 75% van de vrouwen krijgt ten minste 10 pond postpartum, obesitas bij moeders correleert met aandoeningen van de pasgeborenen.

De VS heeft het meest uitgebreide moderne medische systeem, maar 2/3e van de vrouwen ouder dan 20 jaar heeft "overgewicht of obesitas", gemiddeld 171 pond en obesitas bij kinderen is de hoogste van de wereld [NIH IDDK] De remedie is lichaamsbeweging, voeding en hydratatie. [MedNewsToday]

Toxicologie is weggelaten uit bijna alle medische doctrines.


Postpartum (postnatale) depressie

De geboorte moet een tijd zijn voor feest en enthousiasme met de pasgeborene - na een succesvolle zwangerschap. Maar succes is zeldzaam omdat de geneeskunde zwangerschap als een ziekte behandelt en moeders bombardeert met destructieve beeldvorming en vaak zeer toxische behandelingen. De geboorte is vaak een prestatie van overleven door de moeder en een tijd voor depressieve reflectie. De geneeskunde levert giftige psychische medicijnen en propaganda die verwart wat het natuurlijke resultaat zou moeten zijn van een dergelijke reflectie, achterdocht jegens het medische proces. Jeanice Barcelo verzamelde en schreef over de gedachten van vrouwen die gedwongen werden om de overweldigende gruwel van de geboorte via geneeskunde te zien en te begrijpen. [Zoek naar haar verboden boeken]


Verhalen van vrouwen

Eerste verhaal. Een vriendin staat nu op de rand van de dood, in een rolstoel, versuft uit haar gedachten. Ze ontaardde langzaam, te beginnen toen smartmeters in haar buurt werden uitgerold, eerst had ze moeite met lopen, dan ademen, dan krukken en een rolstoel. Twee smartmeters werden aan de muur in de buurt van haar slaapkamer bevestigd, tl-verlichting zit in de buurt van haar hoofd terwijl ze haar laptop op haar buik bestudeert met een router in de buurt. Ik probeerde haar tevergeefs te waarschuwen, maar ze blokkeerde me door trots te verklaren dat haar aandoening te wijten was aan een capillaire microvillusziekte zoals haar verteld door een arts in de prestigieuze Mayo Clinic.

Tweede verhaal. Een vriendin heeft permanente problemen met het maagdarmkanaal na de bevalling. Ze vertelt me dat ze haar artsen gelooft, dat de geboorte erg moeilijk, pijnlijk en schadelijk is voor vrouwen. Geboorte is de oorzaak en vrouwen verdienen extra speciale medische aandacht, uniek voor vrouwen, en waaraan ze worden opgeofferd. Ze staat geen gesprek over het onderwerp toe. Vrouwen hebben de neiging om medico's te zoeken.

Derde verhaal. Een vriendin vertelde me hoe ze dapper opstond tegen artsen en vax-vrienden en haar kinderen niet liet vaccineren. Toch hebben beide kinderen grote problemen. Ik was diepbedroefd en had niet de wil of het diplomatieke vermogen om haar over echografie te vertellen.

Vierde verhaal. Een ander, die lijdt aan glutengevoeligheid, bracht het onderwerp glutenstoornis ter sprake. Ze verwoordt de gangbare Medische visie, waarvan ze goed op de hoogte is, maar ze blokkeert verder alle gesprekken.

____________________________________________

Disclaimer: De auteur is geen autoriteit of professional. Raadpleeg voor medisch advies onmiddellijk een vertrouwde professional. Alle stellingen zijn hypothesen voor discussie. Opbouwende kritiek is welkom.

Fair Use Act Disclaimer: Deze site is alleen voor discussiedoeleinden. Copyright Disclaimer onder sectie 107 van de Copyright Act 1976, wordt rekening gehouden met "redelijk gebruik" voor doeleinden zoals kritiek, commentaar, nieuwsrapportage, onderwijs, wetenschap, onderwijs en onderzoek.

Intellectuele eigendomsrechten: Het intellectuele eigendom dat op deze site wordt samengevoegd en herverdeeld, is alleen voor educatief gebruik en wordt beschouwd als beschermd door normen voor redelijk gebruik. Waar mogelijk zijn eigenaren van intellectueel eigendom genoemd. Origineel materiaal geproduceerd voor deze site is copyright Jim West / harvoa 2020, Alle rechten voorbehouden. Steun dit werk door te delen, boeken te kopen of te doneren.

410 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page