top of page

Wij, kinderen van Noach - één familie

Bijgewerkt op: 1 jun.

"Het is veiliger om consequent overal aan te twijfelen dan om voor de veiligheid maar van alles te geloven."


Wie heeft gelezen over wat ik heb gevonden over zoiets banaals en elementairs als "WATER / H2O" zal het in sommige gevallen hebben zien branden. Toch is het de moeite waard om het artikel tot het eind toe te lezen, aangezien ik er wat aan heb toegevoegd. De geleerden en wetenschappers lijken de tovenaars en druïden van vroegere tijden - als ze al hebben bestaan..... Het leven is immers een LEERTRAJECT. met vallen en opstaan word je wijzer en door fouten te maken kom je verder. Maar we weten ook dat ANGST je in een wurggreep houdt, ter meerdere eer en glorie van een Apparaat wat hier nog steeds moorddadig aan het huishouden is, ook al is het op de automatische piloot. Gluiperigheid is gevaarlijker dan een tapijtbombardement en men bedient zich van gluiperigheid.


"Oordeel nooit over iemand anders, we zijn allemaal familie, kinderen van Noach."


Want hoe kun je een oordeel over iemand anders vellen als je zelf niet weet wie je bent, waar je vandaan kwam, wat je hier eigenlijk komt doen en als je ooit klaar bent, waar je heengaat? De "westerse - overwegend blanke - mens" is alle contact met de realiteit verloren. Alsof het een gekloond nieuw ras is, die de boel hier definitief komt automatiseren, zielloos en empathievrij maken om hun parasitaire "meesters" te redden. Voor veel geld en macht hebben zij hun ziel verkocht aan de duivel. Met het doel om de mensheid in hun ontwikkeling te stoppen, het leerproces te saboteren en hun leertraject ongedaan te maken. Naar de wetten van het Universum is dit een doodzonde. Er kan niet worden ingegrepen in de natuurlijke ontwikkeling van mensen door de generaties heen. Met rust laten en met rust gelaten worden. Inbreuk op deze regel is ondenkbaar. Maar het appraat en de handlangers denken niet. Er wordt een soort script afgewerkt zonder rekening te houden met veranderende omstandigheden. Het straalt er als het ware van af.


Alle mensen zijn kinderen van Noach, behalve....


  • Zij die hun ziel aan materialistische bevrediging hebben opgeofferd;

  • Zij die als gekloonde automaton ter wereld zijn gekomen;

  • Zij die weigeren de universele wetmatigheid te aanvaarden.


Ja, er is onderscheid te maken, maar pas op met je oordeelvorming. Verstoor nooit de liefdesrelatie die Moeder Aarde heeft met Vader Zon. De echte aarde en de echte zon, niet de surrogaten die ons zijn voorgeschoteld.


Zij die hier zijn gekomen, zijn hier met een opdracht. We mogen inm,iddels aannemen dat wij hier niet alleen zijn om sommige dingen te leren, maar ook om specifieke dingen af te leren. Als we de trajecten van onze voorouders niet begrijpen, zullen we onszelf ook niet begrijpen. Toen ik 20 jaar geleden beweerde dat ik NIKS geloof en NIKS van een ander aanneem en ALLES zelf wil uitzoeken, wist ik nog niet dat dit de opdracht was. We zijn hier omdat we eerder een serie fouten hebben gemaakt, die we nu hebben te corrigeren. We kunnen niet onze voorouders overal de schuld van geven en er mee wegkomen, omdat de verbinding met hun foutenfestival sterker is dan we denken. Als je betovergrootvader om de verkeerde redenen (het vastzitten in familieverbanden en georganiseerde religie) een roekeloos avontuur aangaat, is hij tot mislukken gedoemd. De slachtofferrol wordt aangenomen en zijn berouw neemt eeuwige vormen aan. Als dan het achterkleinkind datzelfde traject gaat herhalen, dan weet je dat die voorouder aan het proberen is de boel alsnog recht te zetten - uiteraard mislukt de expeditie ten tweede male en wordt wederom de slachtofferrol aangenomen. De rode draad door die familie kleurt bloedrood als gevolg van lessen die niet zijn geleerd.


Zo zal iedere missie zijn eigen kenmerken hebben. Vaak slaat het generaties over, maar telkens komt het terug. Dan weet je ook dat je een "kind van Noach" bent en je ziel niet aan het apparaat hebt verkocht of bent gefabriceerd uit andere entiteiten.


De echte mens zal nimmer toegeven aan wat het apparaat wil. Niks digitaliseren, niks smart city, niks vaccinatie, niks wetenschap, niks van dat alles. We zijn hier niet tot meerdere eer en glorie van een of ander aftands apparaat! Ik laat me niks aanpraten door de dominee, de pastoor, de premier, de koning, de adviseur, de goede vriend, niks van dat alles. Het is daarom dat ik dit soort berichtjes schrijf, iedereen die het niet wil lezen, hoeft het niet te doen. Iedereen die dat wel wil, maar het er niet mee eens is kan geen oordeel vellen, hoe serieus het ook is.


Mijn oordelen heb ik al geveld. De slachtoffers ken ik niet meer. Iets kunstmatigs houdt op te bestaan als het geen aandacht meer krijgt. Dat is de grote formule, probeer het maar. Troost jezelf met de gedachte dat je NOOIT alleen bent. Je intuïtie wandelt met je mee op het pad wat nog niemand heeft betreden: iedere stap is er één. Hoe laat het is? Het is NU.


Ja, we zullen echt nog wel eens iemand uitfoeteren dan wel met de grond gelijk maken. In dat geval is het geen familie. Dan is het iemand die we het beste kunnen vergelijken met een parasiet. Iemand die het nut van een parasiet voor de natuurlijke mens kan bewijzen moet nog worden geboren.
326 weergaven3 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page