top of page

HET 6 - LAGEN SYSTEEM en ons BESTAANSRECHT

Alles is frequentie, dat weten we inmiddels. Dat betekent ook dat alles is ontstaan vanaf het moment dat een eerste trilling was, hetzij geluid, hetzij licht, hetzij iets wat we als mensheid niet kunnen waarnemen, omdat ons waarnemingsvermogen is ingeperkt. Wat we niet horen, zien of voelen is er in onze beleving simpelweg niet. Omdat alles frequentie is, hetzij hoog, hetzij laag, is er altijd een balans. De uitslag van de trillingen zijn naar onder en naar boven even ver verwijderd van de snijlijn. Het verschil bestaat uit de mate van de uitslag en het aantal malen dat de lijn wordt doorsneden binnen een bepaalde tijdseenheid. De verschillen tussen hoog- en laagfrequent kun je voelen als je het wilt waarnemen. Een gevoel van vreugde is totaal verschillend in vergelijking met een gevoel van verdriet. Het gevoel van liefde en compassie ten opzichte van haat en hebzucht. Op Tar-Terra was onder de frequentiekoepel alles gericht op het laag houden van de frequentie door middel van het creëren van angst en afhankelijkheid. De mensheid werd continu in de "overlevingsmodus" gehouden. We dachten dat we geen keus hadden en bestreden het kwaad aan de hand van hun aan ons opgelegde spelregels via allerlei bedrijfsreglementen en - doctrines als religie en rechtsstaat. Dat is voorbij. We maken nu mee, dat de eeuwige regels van het Universum weer onze spelregels zijn geworden, we zijn terug in de situatie zoals het ooit was. Dit is de echte "reset". Ieder individueel mens heeft een unieke frequentie en iedereen zit dus op een eigen niveau. Hoe dichter je bij elkaar zit, hoe beter de onderlinge "resonantie".

Administrator

 

De uitleg van Egon Fischer

Als je kijkt naar de curve van de gemiddelde frequentie van de aarde en haar natuur met het trillingsniveau van de collectieve mensheid, dan ligt de frequentie van de mensheid structureel onder de algemene frequentie van de aarde en de natuur.

Maar ieder individueel mens heeft een ander trillingsniveau. Gelukkig zijn er al heel veel mensen die - vooral in de laatste twee jaar - hun frequentie heel sterk hebben verhoogd en de "kritische" trilling reeds hebben overschreden. Helaas zijn er ook veel mensen die hun frequentie de afgelopen jaren hebben verlaagd.


Als je nu de mensen rangschikt op basis van hun trillingsniveau en je neemt de 20% mensen met de hoogste frequentie (in de grafiek de gele lijn en de "bovenste 20%" genoemd), dan zitten zij allemaal al boven de kritische trillingsfrequentie, de dunne blauwe lijn, die over de periode 2027-2037 overgaat in een blauw blok. Als je kijkt naar de 20% van de mensen met de laagste frequentie (in de grafiek de bruine lijn en de "onderste 20%" genoemd), dan is hun frequentie helaas gedaald.

Opmerking: De grafiek is alleen bedoeld om de huidige trillingsomstandigheden ruwweg weer te geven. Volgens collega's geeft de grafiek de algemene toestand van de westerse wereld vrij goed weer. De grafiek is ook alleen bedoeld om de basistrends weer te geven. Een deel van de mensheid gaat zeer snel vooruit op een zeer positieve manier, een deel van de mensheid zakt weg, het grootste deel van de (westerse) mensheid heeft helaas nog niet de trilling van de omgeving (aarde en natuur) bereikt.


 

Tot zover Egon Fischer op zijn Substack.

Onze wereld is een fictieve realiteit en het is noodzakelijk dat we een aantal lagen die ons beperken, moeten afpellen van de kern van ons wezen: ons bestaansrecht.

Het 6-lagen systeem is (voorlopig) wat we kunnen waarnemen als we extreem goed ons best doen.


 

Het schema wijst zich vanzelf, maar toch nog een kleine toelichting, omdat we in de berichtgeving vanaf nu zullen refereren uit welke laag een nieuwsfeit of melding komt.


(1e Laag) Wij mensen zijn honderden jaren in gevangenschap van de matrix gehouden, onwetend en altijd wel ergens bang voor, niet in de laatste plaats voor de onverbiddelijke fysieke dood. De eerste laag in het schema is deze matrix en wat zich erin afspeelt kan als volledig fictief worden beschouwd. Je kunt je namelijk bij iedere melding van een "feit" afvragen hoe betrouwbaar de boodschapper is. We gaan er van uit dat gezien de belangen die de boodschapper vertegenwoordigt de betrouwbaarheid nihil is. Het overgrote deel van de mensheid is klaargestoomd voor de definitieve val in het Zwarte Niets. De psychische dood in fasen. Het hele gebeuren in de eerste laag wordt wel eens vergeleken met een filmscenario. "ALLE EVENEMENTEN WORDEN OPGENOMEN VOOR DEGENEN DIE NIET LIVE AANWEZIG KUNNEN ZIJN." In dit geval betekent "live" zoveel als de "staat van bewustzijn", die bij de meerderheid van de bevolking niet (meer) of (nog) niet is geactiveerd.


(2e Laag) Een deel biedt weerstand en gaat in verzet. Dit is de tweede laag, waar zich de krachten verzamelen die een deel van de fictie te vervangen met een meer acceptabele variant. Als voorbeeld nemen we het Maori proces tegen het Apparaat en de facties binnen het Amerikaanse leger tegen de nepregering van neppresident Biden. Op kleinere schaal Forum voor Democratie en allerlei politieke afscheidingsbewegingen. De opgeklopte oorlog in de nepstaat Oekraïne speelt zich ook in deze laag af, omdat bijna alle "nieuws" van het front is verwrongen in het nadeel van Rusland, een eeuwen oude agenda. Allemaal hanteren zij echter de huisregels die door de cipier aan de delinquent zijn opgelegd.


(3e Laag) In de derde laag zitten de groepen mensen die zelfs aan de methoden twijfelen die in de tweede laag worden toegepast. Er worden in alle soorten en maten talloze parallelwerelden opgezet, veelal op een overzichtelijk micro-niveau. De onsamenhangendheid van deze groeperingen is een teken dat het een eerste stapje naar de bevrijding is. Vaak vallen leden van deze groepen terug in de tweede of zelfs eerste laag. Vaak veroorzaakt de eerste stap in een parallelwereld een niet vol te houden spagaat. Bij tegenvallers of onvoorziene omstandigheden wordt die eerste stap weer ongedaan gemaakt - niets menselijks vreemd aan. Ook dit is een keuze die intuïtief wordt gemaakt.


(4e Laag) In deze omgeving wordt de splitsing der mensheid tot stand gebracht. Ieder voor zich bepaalt zelf welke afslag wordt genomen, maar kan dat nooit aan een ander opleggen, ook al is het directe familie. We zien een (re)organisatie in zielsverbanden, gelijkgestemden. De huidige macht op aarde die virtueel door het Apparaat wordt uitgeoefend zal echter wel degelijk met grof geweld trachten de (sterk uitgedunde) mensheid onder controle te houden om collectief de val naar Laag Zero/NUL te maken. Manipulatie is aan de orde van de dag, maar het voorgeprogrammeerde apparaat heeft geen antwoorden op de onverslaanbare verbeeldingskracht van de mens.


(5e Laag) Dit is de leefomgeving van de herstelde mens. De grote wereld openbaart zich voor ons omdat we zien dat de gevangenis is verdampt. Het natuurlijke proces van frequentieverhoging is niet te stoppen of te vertragen. De herstelde mens heeft zich aangepast aan die andere, tijdloze realiteit. Het is alsof je je puberteit bent ontgroeid en volwassen geworden. Dat is vooral een mentale kwestie, een proces van relativeren en je aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. In de 5e laag "zie" je de dingen anders, omdat je waarnemingsvermogen zich ook aan de nieuwe realiteit heeft aangepast. Het stabiliseren, in evenwicht en tot rust brengen van lichaam en geest is het fundament van het toelaten van je ware zelf. Het luisteren naar je intuïtie is leidend geworden.


(6e Laag) Als uiteindelijk je intuïtie resoneert met het natuurlijke proces wat Aarde en Natuur doormaken, kan de grote reis naar het Onbekende beginnen. In de zesde laag maken we de meest onvoorstelbare dingen mee, die we dan normaal vinden. We zijn niet meer beperkt door de huidige zware en zwarte toestanden met als doel de frequentie laag te houden, zodat je nooit kunt mee-resoneren met het onherroepelijke natuurlijk proces van Tar-Terra, de Centrale Zon en ons Universum. In de zesde laag ben je ingezetene van het Universum en laten we de universele leefregels toe in ons wezen. Sommigen noemen dit de Vijfde Dimensie, hetgeen iets anders is dan "Densiteit" (dichtheid). Ik noem het de "uitoefening van ons universele absolute bestaansrecht".

 

In onze huidige situatie zetten we alle frequenties om in materie, licht en geluid. De realiteit is in 3-D. Het is gebaseerd op "eerst zien, dan geloven". Met andere woorden, we reageren alleen op impulsen van buitenaf. Als we slapen ontsnappen we aan al die beperkingen en dat noemen we "dromen". Deze activiteiten spelen zich af in 4-D, alsof we tijdelijk ons lichaam verlaten om andere dingen te doen. Het verleden wordt opnieuw geleefd en de toekomst trekt aan je voorbij. Soms val je met een harde klap terug in 3-D en word je spreekwoordelijk badend in het zweet wakker.


Van het fenomeen "Bijna Dood Ervaring" wordt door tallozen getuigd. Het was het moment dat je leven in een flits aan je voorbijgaat, alsof je aan het rapporteren bent wat je zoal hebt gedaan tijdens de meest recente versie van jezelf. Al die getuigenissen hebben nog één zaak gemeen: men wilde niet meer terug. De ervaring was zo prachtig en zo volkomen nieuw. Eindelijk rust en vrede, maar de bevrijding was slechts van korte duur.


Als we spreken over het reizen naar de Vijfde Dimensie dan is het logisch dat de Vierde Dimensie (de droomtoestand) wordt overgeslagen. Omdat dit een versie van 3-D is, dan wel het tijdelijk ontsnappen aan de loodzware en extreem beperkende 3-D toestanden. Het arriveren in de Vijfde Dimensie is dan misschien wel vergelijkbaar met het stervensproces van de pubermensheid met medeneming van het lichaam, ons vehikel.


Ik zie dus twee processen die worden afgewikkeld: een natuurlijk en een onnatuurlijk proces. Het natuurlijke proces is de 'transfer" naar een toestand zoals die er altijd was, de Vijfde Dimensie in de Zesde Laag. Misschien droom je dan wel in de Zesde Dimensie, wie zal het zeggen. Misschien is dat weer een volgende stap op reis naar het Universele Onbekende. Wie weet zijn we voorbestemd om ALLES te kunnen meemaken als we aan de ultieme test hier op Aarde hebben voldaan. Dan is het leven dus toch een oefentraject, vergelijkbaar met het leerproces van een puber. We kunnen alleen als volwassenen mee op reis.

Het andere proces is onnatuurlijk en leidt tot een dramatische bewustzijnsval in de Zwarte wereld van kunstmatige intelligentie in een ultra zware 3-D leefomgeving, het maanlandschap waar je dan als gemuteerde transhumaan toch niets meer van merkt. De aangeboren intuïtie en onze kenmerkende empathie voor soortgenoten is volledig vernietigd door implantaten en mogelijk het nog verder corrumperen van het menselijk DNA (of wat daar voor moet doorgaan).


De keus is aan ons.
630 weergaven3 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page