top of page

Het Romeinse Rijk heeft nooit bestaan

falsehistory.net

Website van Frederick Dodson


Het Romeinse Rijk is een vrij bekende en goed vastgelegde periode van onze oude geschiedenis. Er wordt ons verteld dat er eens holbewoners uit het stenen tijdperk waren. Toen kwamen de Sumeriërs in wat vandaag bekend staat als Irak, toen de Egyptenaren met hun piramides, toen de Grieken, toen de Romeinen, toen de middeleeuwen, ten slotte de industriële revolutie 150 jaar geleden en hier zijn we vandaag. Beschaving, zo vertellen ze ons, vond plaats in de laatste paar duizend jaar. Je hebt het op school geleerd, in films gezien en documentaires gelezen. Het oude Rome spreekt ons in zoverre aan dat de gemakken van de moderne beschaving (wegen, ziekenhuizen, sanitair, banken, postdiensten, defensie, enz.) allemaal terug te voeren zijn op dat grote Wereldrijk.

Zet "Roman Empire" in Google en je krijgt 288 miljoen resultaten. Zeker met zoveel informatie, moet het wel hebben bestaan. Op de pagina met films over het oude Rome tellen we 182 producties, voornamelijk Hollywoodfilms. Ze zouden toch niet zoveel films maken over iets dat er nooit is geweest? Maar er zijn verschillende boeken, zij het controversieel, die de officiële geschiedenis standaard als verzonnen en vervalst wegzetten. Eén van die boeken is door de auteur Gernot Geise geschreven en laat weinig heel van de mythe van de Romeinen.

"Die Irrealitaet des Roemischen Reiches" – "De onwerkelijkheid van het Romeinse Rijk".

Hoe en waarom bouwden de Romeinen wegen terwijl ze nog bezig waren vijandelijk gebied te veroveren?

De auteur, Gernot Geise, kijkt eerst naar het "historische feit" van Romeinse soldaten die de Alpen oversteken om Frankrijk en Duitsland te veroveren in een strijd tegen vijandelijke legers van "barbaarse hordes". Tegelijkertijd dragen ze voorraden mee en bouwen ze ook wegen en steden in veroverd land in een vrij korte tijd. Hij vraagt zich af hoe ze, terwijl ze oprukten naar vijandelijk gebied over onbegaanbare paden door het hooggebergte, de mankracht en het vermogen hadden om al deze wegen, forten en muren te bouwen en tegelijkertijd de inheemse "barbaren" in Duitsland en Frankrijk af te weren, terwijl ze bovendien landbouw voor voedsel praktizeerden en al hun voorraden meedroegen. Volgens zijn berekeningen hadden ze bij lange na niet genoeg soldaten om zo'n prestatie te leveren.

Als de Romeinen inderdaad "de wegen bouwden" in de landen die ze veroverden, waarom bouwden ze ze dan niet breed genoeg om drie soldaten naast elkaar te laten marcheren? De wegen zijn zo smal dat een stoet Romeinen tientallen kilometers moet hebben afgelegd, waardoor ze uitermate kwetsbaar moeten zijn geweest voor aanvallen in de flank. Deze en vele andere vragen blijven volgens Geise onbeantwoord.

Het idee dat één stad in Italië (Rome) en zijn ongeveer 30.000 weerbare mannen (oude mannen en jongens aftrekkend) een leger creëerden dat heel Europa veroverde, lijkt twijfelachtig. Volgens Geise was het passeren van de Alpen ook uiterst moeilijk als er voor de Romeinen nog geen wegen bestonden. Hij gelooft dat de "Romeinen" de wegen niet hebben aangelegd, ze waren er al en mogelijk gebouwd door de Kelten. Het is bekend dat de Kelten, die lang voor Rome in Europa zouden hebben gewoond, geavanceerde wapens en strijdwagens hadden. Hun wagens hadden goede wegen nodig om ze te kunnen gebruiken. Als je geen goede wegen hebt, bouw je geen strijdwagens. Dus het idee dat goede wegen niet bestonden vóór de Romeinse tijd wordt ontkracht door het feit dat goede wagens bestonden vóór de Romeinse tijd, niet alleen door de Kelten, maar ook door de Grieken, Egyptenaren en Sumeriërs.Hoe zou een strijdwagen moeten navigeren door het rotsachtige Alpenterrein van Oostenrijk zonder wegen?

De auteur zegt dat de Kelten niet de barbaren waren zoals we op school hebben geleerd. Hij vraagt zich af: "Wie zou beginnen met het bouwen van een wegennet tijdens een totale oorlog?" Geen enkele oorlog van recente herinnering had de strijdende partijen tijdens gevechten continentoverspannende wegen laten bouwen, zelfs niet met moderne technologie. Deze moeten in vreedzame tijden zijn aangelegd voor vreedzame doeleinden, voordat de Romeinen arriveerden.

De auteur beweert dat er geen bewijs of documentatie is over wie de wegen heeft gebouwd. Bepaalde wegen die zijn opgegraven, worden zonder documentatie als "Romeinse wegen" bestempeld. Omdat alles wat we weten "Romeins Rijk" is, bestempelen we alles wat we opgraven als "Romeins". Er is slechts één document, genaamd Tabula Peutingeriana, dat wordt beschouwd als bewijs van Romeinse wegenbouw. Maar het document is uit de 12e eeuw, lang nadat het "Romeinse Rijk" was overleden, als het al ooit heeft bestaan. Het document verwijst naar een tijd duizend jaar eerder, maar alle documenten waarop het is gebaseerd, zijn "ontbrekend".

Dat is een veel voorkomend probleem bij het proberen te bewijzen dat het Romeinse Rijk bestond - de documenten die het bewijzen zijn uit een tijd lang nadat het veronderstelde Rijk was verdwenen.


Waarom waren de "Romeinen" eigenlijk vooral Fransen, Duitsers en Kelten?

Net als andere auteurs voor hem (zoals de Russische geleerde Anatoly Fomenko), vraagt Geise zich af waarom de meerderheid van de "Romeinse soldaten" etnisch bestond uit Kelten, Duitsers en Fransen (Galliërs) - de landen die ze zogenaamd binnenvielen en koloniseerden? En waarom komen veel van de "Caesars" (Heersers, Keizers) uit plaatsen in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland? Zijn dit niet de landen die de "Romeinen" binnenvielen? Hadden het Romeinse leger en de heersende klasse niet vooral moeten bestaan uit etnische Italianen, Spanjaarden of Zuid-Europeanen? En als de Romeinen hun soldaten lokaal rekruteerden, moeten de betrouwbaar geachte bevelhebbers toch op zijn minst afkomstig zijn uit Italië of Rome? In zijn boek geeft Geise lange lijsten van 'Romeinse' heersers die in feite Kelten, Galliërs en Duitsers zijn.

Hij stelt dat er geen waarneembaar verschil is in de ridderschap van de oude Kelten met de ridderoutfits en gereedschappen van de middeleeuwen tot en met het gedrag en de uitrusting van Romeinse soldaten. Ze kunnen net zo goed hetzelfde zijn geweest. Bij het opgraven van helmen en zwaarden zou een archeoloog het moeilijk hebben om zijn ontdekking te identificeren als behorend tot een middeleeuwse ridder, een Keltische krijger of een Romeinse soldaat. Vroeger werd aangenomen dat elk Keltisch artefact dat werd opgegraven deel uitmaakte van buit, gestolen door de "barbaren". Ondertussen is het geaccepteerd dat de Kelten zelf in staat waren om aardewerk, wapens, geavanceerde wagens en nog veel meer te maken. Het verschil tussen een Romeinse en een Keltische helm duidt misschien niet op een cultuurverschil, maar gewoon op een andere mode uit een andere tijd.

De heersers van het Romeinse Rijk werden Caesar genoemd, wat in feite een Duits woord is. C werd uitgesproken als K. Het is exact dezelfde klank als het Duitse woord Kaiser, wat Heerser betekent. Gernot Geise zegt dat het Romeinse Rijk eigenlijk een Iberisch-Keltisch-Germaans Rijk is.


Net als Anatoli Fomenko zegt hij dat er eigenlijk twee "Romes" waren. Rond het jaar 1000 was er een cataclysme of overstroming die de beschaving van Europa of de Middellandse Zee vernietigde. Een deel ervan werd herbouwd uit de ruïnes en herinnering aan wat het vroeger was. De Romeinen na de zondvloed waren het Keltisch-Germaanse-Frans-Iberische volk. De Romeinen voor de zondvloed waren Grieks. Dit is de reden waarom zoveel van de uitgegraven structuren met het label "Romeins" net zo goed als "Grieks" hadden kunnen worden bestempeld, terwijl de meer middeleeuws ogende structuren, zoals kastelen en forten, niet onder water stonden.

Het woord "Kelten" komt van het Griekse woord Keltoi. Het betekent "de Dappere" en "de Verhevene". Een alternatieve Griekse betekenis is "degenen die aankwamen", wat hen de immigranten zou maken.

In 600 voor Christus werd het gebied van Italië blijkbaar bevolkt door Grieken en Etrusken. "Romeinse architectuur" is gewoon een loutere voortzetting van de Griekse architectuur met Etruskische invloeden. Het is zelfs mogelijk dat de Grieken van voor de zondvloed dezelfde zijn als de Kelten van na de zondvloed. In feite werd 400 voor Christus Italië "Gallia" genoemd. De Gallia waren de Galliërs (Kelten) die destijds Engeland, België, Nederland en Frankrijk bevolkten.

Interessant is dat de oude Grieken hun leger Italia noemden. Op een gegeven moment heette het hele Griekse Rijk (niet alleen de regio die tegenwoordig Italië heet) Italia. De Griekse letters zijn ontstaan uit Runen. Runen waren de magische symbolen van Noord-Europa.

De auteur heeft bewijs verzameld uit verschillende bronnen en talen dat het woord Rome verwijst naar "troepen", "soldaten" en "leger", niet naar een volk of natie. Hij zegt dat "Romeins" een beroep is binnen de Keltische samenleving, geen rijk. Zo kon een "Romein" werken als grenspatrouille, douanebeambte, politie of militair. Later was "Romeins" het woord voor militaire forten en bases in heel Europa.


Etruskische architectuur

Zelfs de reguliere academische wereld is het er nu over eens dat sommige dingen die eerder aan het "Romeinse Rijk" waren toegewezen, echt behoren tot een ouder volk dat de Etrusken wordt genoemd. Schilderijen, Architectuur en Beeldhouwwerken waarvan we op school leerden dat ze "Romeins" waren, zijn inmiddels stilletjes omgedoopt tot Etruskisch. Je zou denken dat dit feit wereldwijd zou worden gepubliceerd, maar de meeste mensen weten dit niet en de reguliere media hebben al lang geleden elke echte journalistiek opgegeven. Valse kennis, eeuwenlang onderwezen, duurt een tijdje om te worden bijgewerkt. In de afgelopen 40 jaar zijn we dus langzaam verschoven van het onderwijs dat de "Romeinen" Italië stichtten, naar "de Etrusken" die het stichtten.


Maar bouwden de Romeinen niet de beroemde waterwegen die aquaducten worden genoemd? En waren dit niet geniale staaltjes van techniek, die mensen hielpen om waterwegen te gebruiken in plaats van wegen om goederen en mensen te vervoeren? Het komt neer op het gratis vervoeren van goederen, geen vervoerder nodig.

Dat is wat officieel op school werd onderwezen, maar er is een groeiend aantal bewijzen dat aquaducten ook door de Etrusken werden gebouwd. Ondertussen zijn er ook aanwijzingen dat ze niet alleen in Italië, maar in heel Europa waterwegen hebben aangelegd. Officiële instantie (Wikipedia) zegt nog steeds dat aquaducten werden gebouwd door de Romeinen, maar ik verwacht dat de info in de komende jaren zal worden bijgewerkt. Ondertussen hebben we zelfs bewijs dat de Assyriërs en Maya's aquaducten bouwen.


Als "Romeinse architectuur" werd gebouwd door de Grieken en Etrusken, wat maakt dat dan van de "Romeinen"? Misschien laat het hen achter in de fictieve universums die Hollywood heeft bedacht. Veel mensen zullen ook verrast zijn om te horen dat de meeste archeologische ontdekkingen van "Romeinse" artefacten niet werden opgegraven in Italië, het vermeende centrum van het rijk. Maar waar dan? In Frankrijk en Duitsland. Wanneer archeologen een item opgraven, wijzen ze het vaak lui toe aan dezelfde mensen en tijdsperiode als vergelijkbaar uitziende items die in het verleden zijn opgegraven. Op deze manier worden alle volgende vergelijkbare items ten onrechte toegewezen aan verkeerde plaatsen en tijden.


Alle wegen leiden naar Rome

De stad die we vandaag kennen als Rome heette in de oudheid niet eens Rome. Het heette Palatium. Het woord Palat betekent "hemel" in het Etruskisch en "paleis" in het Grieks. Volgens de Griekse geschiedenis was de stichter van Palatium koning Euandros, die ook de Latijnse taal uitvond, om te worden gebruikt door elites, niet begrepen door gewone mensen. Hij en de Pelsagiërs (Grieken) reisden naar Italië en stichtten de stad. De Griekse geschiedenis zegt dat Euandros zijn koninkrijk uitbreidde over heel Italië. Oorspronkelijk moest hij de Etrusken die er woonden betalen voor het gebruik van het land. Maar later, nadat hij het land had geconfisqueerd, hoefde hij ze niet langer te betalen.

Rome heette dus helemaal geen Rome, maar veel steden in Europa werden daarentegen wel Rome genoemd. De Duitse steden Trier, Landsberg, Mainz, Bamberg en Aken bijvoorbeeld, werden allemaal ooit "Rome" genoemd omdat het militaire forten waren. Er is zelfs een stad in Zweden op het eiland Gotland die vandaag de dag nog steeds Rome heet.


Er is bijvoorbeeld een kleine stad in Duitsland genaamd Landsberg. Op het oude zegel of de vlag heet het Roma. Aken is een stad in Duitsland, voorheen Nederland en België. Het heette Roma Renovata, wat waarschijnlijk "Rome vernieuwd" betekent. Het oude stadszegel zegt "Romanorum". De Duitse stad Mainz heeft op zijn stadsvlag "Romane". Hoe komt het dat al deze plaatsen Rome werden genoemd? Je zou kunnen beweren dat deze titels hun behoren tot het Romeinse Rijk aanduidden, maar Geise zegt dat dit komt omdat Rome eenvoudigweg "militaire basis"aanduidt. Anders zouden duizenden andere steden ook moeten worden aangeduid als onderdeel van het Rijk.

De naam van Constantinopel (voorheen Byzantium, tegenwoordig Istanbul) was Nova-Roma. Carthago werd het Afrikaanse Rome genoemd. Er is een heel land dat Rome heet, het is Roemenië. Allerlei plaatsen werden Rome genoemd, maar alleen niet de plaats die vandaag de dag bekend staat als Rome! De huidige stad "Rome" werd 1000 jaar na Christus niet eens zo genoemd. Het was een klein Grieks dorp van 10 hectare. Het werd pas in 1870 de hoofdstad van Italië, daarvoor was Milaan de hoofdstad. In 1337 noemde de schrijver Francesco Petrarca het gebied rond Rome een plek vol ruïnes. Misschien is het geen toeval dat de Romeinse geschiedenis meestal niet in het Latijn maar in het Grieks werd opgeschreven.

De stad Trier, Duitsland, bestaat nog steeds. Het heette ooit Belgica Roma (Belgisch Rome). Volgens Geise is dit en niet het huidige "Rome" de oudst bekende "Romeinse" stad. Het wordt genoemd in geschriften die teruggaan tot het jaar 250, maar de stad is nog ouder dan dat. Er zijn Caeasers die woonden in een paleis in de stad Konz (een voorstad van Trier), van waaruit Britannia, Gallia en Germania werden geregeerd. Het oude stadhuis van Trier heeft een inscriptie uit 1684, in gouden letters: "Rome-Trier heeft 3000 jaar gestaan, moge zijn vrede eeuwig duren". Als Rome-Trier voor 1684 "3000 jaar" stond, zou dat betekenen dat het in 1316 voor Christus bestond. Maar het Romeinse Rijk zou meer dan duizend jaar later in 27 voor Christus zijn gesticht.


De Limes

De "Limes" is de naam die wordt gegeven aan een verdedigings-, grens-, muur- en torensysteem dat de veronderstelde Germaanse grenzen van het Romeinse Rijk aanduidt. Zoals geleerd in de geschiedenisles, was de zuidelijke kant van de Limes "Romeins" en de andere kant was vijandelijk gebied of niet-Romeins (de "barbaarse horden").


Geise besteedt veel tijd aan het ontkrachten van het idee dat de Limes de grens van het Rijk zijn. "Romeinse artefacten" en architectuur werden aan beide zijden van de muur uitgegraven. Bovendien waren aan beide zijden steden van het Romeinse rijk gevestigd. Waarom een steeds groter wordend rijk ineens zo'n vaste grens heeft aangelegd blijft een raadsel. Geise ziet de muur en de bijbehorende torens als een tolsysteem om geld van reizigers te verzamelen of een Keltisch langeafstandscommunicatiesysteem.


Er is geen bewijs voor een historicus genaamd Tacitus

Een van onze belangrijkste bronnen van informatie over het oude Rome is de schrijver Tacitus. Zonder Tacitus weten we bijna niets over het oude Rome. Geise beweert dat Tacitus-geschriften een hoax zijn die door de katholieke kerk is gecreëerd om hun geschiedenis te rechtvaardigen. Door een valse geschiedenis te creëren na een cataclysmische gebeurtenis, versterkten de katholieken hun macht. Geise merkt ook op dat niemand weet wanneer of zelfs waar Tacitus werd geboren, noch wanneer of waar hij stierf. Dat is niet erg geruststellend voor een bron waarop we een groot deel van de geschiedenis baseren. Zijn voornaam is niet met zekerheid bekend, noch iemand met wie hij verwant is. Toch wordt beweerd dat hij een "ooggetuige" is van gebeurtenissen die veel meer omvatten dan slechts de duur van één leven. Hij beschrijft niet alleen oorlogen, veldslagen en Romeinse overwinningen op die barbaren in detail, maar gaat ook in op lokale vuistgevechten alsof hij persoonlijk aanwezig is (een teken dat ten minste een deel van zijn geschriften kan zijn verzonnen). Hij beschrijft elk gereedschap en wapen in detail, talloze gesprekken en interpersoonlijke kwesties, enz. Zijn geschrift getiteld "Germania" verschijnt plotseling in de 15e eeuw. Daarvoor was het onbekend. Het beweert te beschrijven wat er gebeurde in het jaar 190 voor Christus. Het manuscript verscheen in het klooster van Corvey in West-Duitsland. Het is vreemd dat deze verslagen van de Romeinse geschiedenis 1500 jaar lang onbekend waren om plotseling te verschijnen en ons begrip van de geschiedenis te vormen. Dit zou kunnen wijzen op een vervalsing. Om een grappige vergelijking te gebruiken, we hebben duizenden stukjes van meer bewijs van oude buitenaardse wezens dan van het bestaan van Tacitus.


Er zitten nog veel meer konijnenholen in Geise's boek,

  • De donkere middeleeuwen bestonden niet. Ze zijn uitgevonden als fantoomtijd. Er kwamen minstens 300 jaar bij. Anderen (Fomenko) zeggen dat er 1300 jaar bij is verzonnen.

  • Een boek uit 1633 van Schottelius zegt dat de Keltische taal naar Europa werd gebracht na de Babylonische spraakverwarring uit Irak door de Ascenas-stam. Het boek ziet hen als de voorvaders van het Germaanse volk (tegenwoordig bekend als Asjekenazische Joden).

  • In 1691 zei een auteur met de naam Spaten dat Rome werd gebouwd (of herbouwd?) in 3212 van de Joodse kalender, wat ons jaar 1212 zou zijn.

Hieronder volgen nog enkele gedachten over het onderwerp.

Atlantis en de Kelten

Een van de eerste aanwijzingen dat de Duitsers misschien niet de vijanden van "Rome" waren, was in wat Duitsers in het Latijn werden genoemd: Alemann, wat gewoon oudduits is voor "Alle mensen". Is dit echt een naam die je aan je vijanden zou geven?

Als we afgaan op DNA-onderzoek, waren de Galliërs (het Gallische volk) en het Gaelische volk van Ierland hetzelfde. Kijkend naar de woorden Gallisch en Gaelic is het logisch, toch? Zowel de Galliërs als de Gaelische mensen waren wat bekend staat als het "Keltische" volk.

Er wordt gezegd dat de Gallische mensen zo werden genoemd vanwege hun rode haar (Gallo betekent Haan). Ik weet het niet zeker, maar het zou afleiden van het artikel om in te gaan op de taalkundige wortels van het woord. Naar mijn mening waren de Galaten die Turkije bewoonden ook Kelten, vandaar het woord Gal. Het Duitse volk was een mix van Kelten/Galliërs en andere stammen. De Galaten (Gallische Kelten) en Chaldeeërs (Kelten) komen ook voor in de Bijbel.De genetische kaart hierboven is onthullend. Het laat zien dat de roodharige en blonde Keltische en Gallische mensen waarschijnlijk uit het Westen kwamen, de Atlantische Oceaan, eerst landden in West-Frankrijk (Gallia) en Ierland, vervolgens in Wales, Engeland, België en Nederland. Hoe meer ze naar het oosten trokken, hoe meer hun genen verdund raakten door vermenging met reeds bestaande stammen. Vandaar dat Keltoi in het Grieks verwijst naar "degene die is aangekomen".

Ik wees voor het eerst op deze genetische feiten in mijn werk over Atlantis, tien jaar geleden. Als Atlantis bestond als een geavanceerd land in de Atlantische Oceaan, dan zou het zinken door een cataclysme overlevenden naar Europa hebben gedreven. De genetische kaart van Europa ondersteunt dan ook niet echt het idee van een "Romeins Rijk" dat Europa binnenvalt en verovert. Het ondersteunt eerder het idee van een Atlantisch Rijk dat Europa binnenvalt en verovert.


De opgraving van Rome

Opgravingen in Rome, Italië, waren aan de gang tussen de jaren 1800 tot de jaren 1940. De opgegraven structuren werden bestempeld als "Rome", maar we vinden dezelfde structuren in de exposities in Amerika, in het Midden-Oosten, in Rusland en andere plaatsen waar het Romeinse Rijk niet was. Als het Romeinse Rijk "vernietigd werd voor het jaar 500", waarom begonnen ze dan pas in de jaren 1800 met het opgraven van de stad? Dit slaat helemaal nergens op. Waarom groef Mussolini Romeinse gebouwen op in de jaren 1940? Had dat niet al 1000 jaar eerder moeten beginnen?

Veel van de gebouwen waren 20 tot 30 voet onder de grond. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Werd het zogenaamde "Romeinse Rijk" in feite het wereldwijde Rijk door sommigen "Atlantis" genoemd en door anderen "Tartaria"? En werd het vernietigd en overstroomd in een cataclysmische gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen?

Iis het mogelijk dat de "Exposities" van Amerika in de jaren 1800 niet nieuw werden gebouwd, maar opgegraven uit het oude verzonken rijk. Dit was toen niet het "Romeinse" Rijk, zelfs niet het "Keltische" Rijk, maar een wereldwijd Rijk dat een gemeenschappelijke taal sprak en een vergelijkbare architectuur deelde.

Als u een willekeurig land ter wereld samen met "Romeinse munten" invoert in een zoekmachine, zult u waarschijnlijk iets vinden. De eerste voorbeelden die ik kreeg toen ik dit deed:

1000 jaar oude Romeinse munten gevonden in Australië kunnen de geschiedenis herschrijven

Treasure Hunter vindt oude Romeinse munt in Australië

Hoe kwamen deze Romeinse munten in Japan terecht?

Romeinse munten ontdekt in Hawaï

Romeinse munten ontdekt onder water in New Mexico

"Romeinse munten" zijn wereldwijd te vinden. Romeinse architectuur is ook wereldwijd te vinden, maar het wordt alleen "Romeins" genoemd als het in Europa is opgegraven, omdat het verhaal volhoudt dat het alleen daar was. Als je ergens anders pilarenstructuren opgraaft, worden ze niet Romeins genoemd omdat "zoals iedereen weet" de Romeinen alleen in Europa bestonden. Zie je de circulaire logica?439 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page