top of page

Je gewicht in goud waard? Staats- en bankfraude uitgelegd.

Over het algemeen wordt onderstaand verslag een "broodje aap verhaal" genoemd door het leger "fact-checkers" dat door het systeem is ingehuurd. Reden te meer om ervan uit te gaan, dat het wel eens "fact" zou kunnen zijn. Per slot van rekening zijn we collectief in het donker gehouden door belanghebbenden. Ons leven als geregistreerd onderdaan is immers keurig ingedeeld, 20 jaar mentale loskoppeling en volcontinue indoctrinatie, 40 jaar slavenarbeid om de staat te onderhouden en tenslotte nog een paar jaar fungerend als lucratief verdienmodel voor Big Pharma. Na overlijden word je nog steeds niet met rust gelaten door de lijkenpikkers van Staat. We staan dit allemaal toe omdat we generaties lang zijn belogen, bedrogen en bestolen.


Dus hoe zit het dan wel?


Stel je bent geboren op 1 januari 1950 en bij (verplichte) aangifte doodverklaard door je vader op 3 januari 1950. Vanaf dat moment doet de staat net alsof je een natuurlijk persoon bent en als staatsburger (borgsteller) hun oorlogen en andere leuke dingen financiert en daarbij als onderpand kan dienen. Je bent als eerstgeborene levende mens 'dood en verloren op zee' verklaard en je placenta (nageboorte) fungeert als natuurlijk persoon (persona = masker). Door het geven van een nummer (registratie) word je natuurlijke persoonsregisrtatie (BSN-code) als obligatie op de internationale beurzen verhandeld. Er wordt ook een rekening op je NAAM (in hoofdletters) geopend, de Staat fungeert als bewindvoerder (Trustee), de rekening als Trust. Op het moment dat je je als levend mens bij de bewindvoerder die op de Trust heeft gepast, reken je met hem af en heb je de middelen uit de Trust (Stichting) weer tot je beschikking. Wat staat er dan precies tot je beschikking?


Om dit te kwantificeren kunnen we ons het best richten op de goudprijs door de jaren heen. Zodra je bent geboren word je gewogen. Op dat moment ben je letterlijk je gewicht in goud waard. Stel je bent 3300 gram, dan is je waarde op 1 januari 1950 3.300 x $ 35,00 / 32 gram = $ 3.610,- Vandaag, meer dan 73 jaar later zou dat bedrag uitkomen op $ 243.375,- De beste graadmeter voor de inflatie is de goudprijs. Deze ging in die periode 58 keer "over de kop". In 73 jaar is de waarde van geld met 5817% gedaald. De officiële inflatiecijfers laten 1152% zien - de zoveelste leugen. In 1950 konden nog aan een kilo goud komen voor $ 1.095,- en voor dat bedrag kunnen we nu nog slechts 17 gram kopen. (The current price of gold as of May 09, 2023 is $2,036.54 per ounce.) En dat blokje Au van een kilo is vandaag dus $ 63.625,- waard.


De geldontwaarding begon - met behulp van de gelddrukpersen - pas groteske vormen aan te nemen nadat de VS de vaste koers tussen de dollar en het goud loslieten. Op 15 augustus 1971 kondigde president Richard Nixon op televisie aan dat de VS de goudstandaard zou verlaten. Dit in verband met de bestrijding van de uit de hand gekopen inflatie (!?). Voor Nixon's aankondiging stond de Bretton Woods Overeenkomst van 1944 centrale banken en buitenlandse regeringen toe hun schatkisten in Amerikaanse dollars in te wisselen voor goud. Hoewel het geen officiële goudstandaard was, maakte de Overeenkomst van Bretton Woods de Amerikaanse dollar tot reservevaluta van de wereld, en goud was gekoppeld aan de Amerikaanse dollar tegen $35 per ounce.


Inflatie 1950-2023 Officiële becijferingKoersverloop vanaf 1913 nominale waarde


Koersverloop na inflatiecorrectie


 

Velen van ons nemen deze kunstmatig gecreëerde situatie voor kennisgeving aan, overtuigd als ze zijn dat er toch niets aan is te doen. Daar zit wel een kern van waarheid in, ware het niet dat steeds meer van ons zich af beginnen te vragen: "Wie heeft dit zo voor mij bepaald? Zonder dat ik het wist of mijn toestemming daarvoor te hebben gegeven? Wil ik dit wel zo hebben, eigenlijk?" Want we worden vanaf dag één in een uitzichtloze positie gemanoeuvreerd, volledig onvrij en de facto doodverklaard. Verkocht op de beurs, de "stock market". Een ander woord voor "stock" is naast aandelen ook "vee". Koehandel dus.


Wij moeten ons ervan bewust worden dat niet duidelijk is waarom dit gebeurt en dienen daarom deze wantoestand te corrigeren.


Zo kocht de bovenstaande Nederlandse staatsburger in 1995 een nieuwbouw woning voor € 250.000,- zonder eigen geld. We moeten dan naar de bank voor een geldlening. Via de notaris GEVEN wij eerst de bank een hypotheek, waarbij de te bouwen woning als onderpand dient. De bank opent vervolgens een rekening, die dan negatief wordt getrokken door de betaling van de woning tot maximaal -/- € 250.000,- De afgesproken rente was 6% voor 20 jaar vast. De lening moet in 30 jaar worden afgelost. In 2015 is de rente opnieuw vastgesteld op 4% voor 10 jaar vast.


Bovendien heeft de staatsburger een aflossingsvrije lening afgesloten, met als voorwaarde dat er een levensverzekering met gegarandeerde uitkering van het leningsbedrag, is afgesloten over 30 jaar, zodat de aflossing in 2025 ineens zou kunnen worden voldaan. Daar moet hij jaarlijks een premie van € 4.500,- voor betalen. De verzekeraar belegt het geld op de internationale beurzen. De eerste premiebetaling zou in 2023 van € 4.500,- zijn gegroeid tot € 34.000,- en dat is een waarde vermeerdering van 650%. Ik heb even voor u uitgerekend dat de totale polis in 2025 rond € 600.000,- waard is. Er is door de premiebetaler € 140.000,- ingelegd, dus het lijkt een aardig rendement: € 110.000,- in 30 jaar. Maar na de aflossing/uitkering strijkt de verzekeraar verreweg het grootste deel van het rendement op: € 350.000,- het drievoudige. Bovendien heeft hij de premieverschuldigde ook al ca. € 30.000,- aan "kosten" in rekening gebracht. Zonder de continu in overdrive staande inflatiemotor van de overheid (belasting over belasting over BTW, etc.) zou dit alles niet mogelijk zijn. Een ander woord voor inflatie is "diefstal". Geldontwaarding komt 100% voor rekening van de overheid en is een vekapte belastingheffing.


Dezelfde staatsburger heeft inmiddels (1995) in zijn geboorte Trust een vermogen opgebouwd, bestaande uit de goudwaarde, obligaties en aandelen op zijn naam. Het goud is inmiddels $ 33.500.- waard. Met het goud als basis is vanaf het begin in obligaties en aandelen gehandeld. Laten we uitgaan van een dekkingswaarde van 10%, dan zou vanaf dag één rond $ 36.000,- zijn belegd. In 1950 was de beursindex rond $ 205,- en in 1995 is die opgelopen naar $ 4.500,- zijnde een toename van ongeveer 2100%. Hetgeen betekent dat het startkapitaal van $ 36.000,- in 1995 is aangegroeid tot $ 792.000,- en samen met het goud zat er dus ongeveer $ 825.000,- in de Trust.


Koersontwikkeling internationale beurzen 1950 - 2023

Had de in 1950 geboren staatsburger, die voor dood en verloren op zee is verklaard door zijn vader in zijn erfrecht opgestaan en zich als levend mens gemeld, dan zou de Trust tot zijn beschikking moeten worden gesteld. Omdat we onwetend zijn, gebeurt dat niet. Die € 250.000,- had gemakkelijk uit zijn opgebouwde vermogen kunnen worden betaald.

En nu komt het....

Door de bank een hypotheek te verstrekken en zijn huis in onderpand te geven, heeft hij zonder het te weten de bank toestemming gegeven het geld aan zijn Trust te ontrekken. Dat gebeurt door het openen van een tegenrekening, zijnde de debetstand van de geldlener. De notaris fungeert als plaatsvervanger voor de Trustee, de Staat der Nederlanden, zonder de betrokkene iets te melden. De hypotheekgever TEKENT dan ook niets, dat kan niet, hij is immers doodverklaard. De notaris/Trustee neemt die rol stilzwijgend over. De bank loopt met deze wisseltruc geen enkel risico, zelfs als geldlener failliet gaat of vroegtijdig komt te overlijden. In het laatste geval wordt de Trust simpel afgewikkeld en vervalt aan de Staat der Nederlanden, die er dan weer andere leuke dingen mee kan gaan doen.


De staatsburger heeft in zijn 40-jarige werkzame periode van zijn leven belastingen, premies, accijnzen. leges en licenties moeten betalen, inclusief het opbouwen van een pensioen, omdat de AOW lang niet toereikend is. Ik heb berekend dat minimaal 75% van het inkomen in loondienst wordt afgedragen. Iedere keer als de kachel aangaat, u een lamp aansteekt, de boodschappen doet en benzine tankt is het kassa voor de Staat. Ons netto salaris wordt weer belast door iedere beweging die we maken. Er wordt dus twee- en soms zelfs drievoudig belasting geheven. Dubbele belasting is bij wet verboden, behalve voor het apparaat wat ons de wet voorschrijft.


Staatsburger gaat met zijn 67e met pensioen, we schrijven dan 2017. In de Trust is dan inmiddels een vermogen van $ 3.875.000,- opgebouwd. Bestaande uit het klompje goud, dat nu $ 175.000,- waard is en de beleggingen staan al op $ 3.700.000,-. De AOW wordt aan de Trust onttrokken. De premies die we betalen zijn slechts onderhoudskosten om het apparaat in stand te houden. We betalen dus AOW-premies voor niets, in ieder geval niet als oudedagvoorziening. Het luttele AOW uitkerinkje kun je in de Trust nauwelijks ontwaren. In 2023 is de totale waarde gestegen tot $ 210.000,- voor het goud en $ 5.975.000.- voor de beleggingen. De geboorte Trust heeft dan een waarde van meer dan 6 miljoen USDollar.


Ze hopen dat de steeds ouder en zwakker wordende staatsburger nog tonnen op gaat brengen voor het medische kartel, terwijl ondertussen het Trustvermogen blijft aandikken. Hij wordt een handje geholpen door continue injecties, inferieure voedselkwaliteit, milieuvergiftiging, angst en zorgen, jaarlijks zware griep, een pandemietje hier, chemokuurtje daar, te hoge bloeddruk, cholesterol, oplappen na driedubbele heupoperaties, etc. Om te eindigen met Alzheimer of een herseninfarct en nog een paar jaar in een inrichting te worden opgesloten. Dat hopen ze. Maar er zitten taaie kostgangers bij, die maar niet om willen vallen.


Bij overlijden - laten we zeggen in 2040 - komt er vrijwel zeker $ 8 miljoen uit de Trust vrij. Van dat geld kan de Staat dan weer 40 nieuwe staatsburgers van 3300 gram per stuk aanschaffen. Ongeveer 2 ton per exemplaar, het wordt wel een dure grap. In 1950 kon je voor dat geld nog meer dan 2.200 nieuwe staatsburgers aanschaffen.


Het apparaat bestaande uit corporatie staten en geld- en medicijnenkartels is failliet, dat wisten we al. De bejaardenmoord in 2020 was een eerste aanzetje om de lege kas te spekken. Je kunt het bijna niet geloven, maar logisch is het wel. het gezeik en gezanik over de overbevolking en het klimaat past in de opruimprocedure. Ze denken dat ze klaar zijn hier. Het lullige voor deze mensenhaters is, dat hun zelfmoordmissie exact op koers ligt.


Dat is toch mooi om te zien!


751 weergaven5 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page