top of page

Staat der Nederlanden failliet.

Bijgewerkt op: 24 apr.

Nederlanders worden gezien als roerende goederen en handelswaar.

Nu de Nederlandse "social media" gemeenschap in de gaten begint te krijgen dat de Staat der Nederlanden Corporatie gevestigd in Delaware (USA) gefailleerd is, hierbij nog even de reële stand van zaken.


Onderstaand deelkaartje van Den Haag is de Staat der Nederlanden Corporatie (i.l.) in principe onder curatele van een Amerikaanse bewindvoerder, De vermeende regering, "koning en zijn ministers", parlement en ambtenarij zijn alleen in dat gebied bevoegd, maar slechts in naam van de curator/bewindvoerder. Het zou verstandig zijn om er een dubbele geëlektrificeerde omheining omheen te bouwen, alsmede het gehele Haagse tunnelsysteem te inunderen om te voorkomen dat de veroorzakers kunnen ontsnappen. Omdat ze allemaal zullen moeten worden aangeklaagd voor paulianeus handelen, diefstal, verduistering, land- en volksverraad.De rest van het Grondgebied der Nederlanden staat onder militair gezag. De bevolking weet van niets en denkt dat alles zijn gangetje gaat. Ondertussen wordt de boel onder hun achterste geveild, uitgevent en weggescheten.


Nederlandse staatsburgers zijn statenloos geworden en worden als roerend goed beschouwd en verhandelbaar.


Door ons geld bij overheden, banken en verzekeringsmaatschappijen/pensioenfondsen terug te eisen en die vordering bij de curator neer te leggen kan worden voorkomen dat we als "opbrengst" onder een ander regime worden geschoven.


Dus vergeet niet alvast uw vordering te berekenen. Dat betekent dat alles wat u aan belastingen, premies, aflossingen en rente hebt betaald even op te tellen.


Daarnaast doet u er alvast verstandig aan u als levend mens te melden en een "Attestatie de Vita" bij uw gemeente te regelen.


Dan ligt vast dat u niet dezelfde entiteit bent als de "persoon" met een BSN nummer.


Als u dan uw stem wilt uitbrengen, doe dan het enige juiste: stem op u zelf!

605 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page