top of page

We hebben een keus: Zelfvernietiging of het bouwen van een Nieuwe Wereld.

Bijgewerkt op: 4 jun.

efisch.substack.com

Voorbereiding op de scheiding der werelden

Egon Fischer

12–14 minuten


Goede dag

Na de bijzondere en effectieve verduisteringen (zons- en maansverduisteringen) kwam de laatste nieuwe maan, die werd gevolgd door 10 energetisch sterke portaaldagen, die nu ook voorbij zijn.

Energetisch is er de afgelopen vier tot vijf weken veel veranderd, er zijn ruwe trends ontstaan, op mentaal vlak lijken er enkele belangrijke beslissingen te zijn genomen, maar in detail is het voor mij nog steeds niet waarneembaar wat er de komende maanden gaat gebeuren. Het is nog afwachten wanneer en hoe de trends zich ontwikkelen en zich tot in detail manifesteren.

De dag na de laatste nieuwe maan vertelden collega's uit de spirituele wereld me dat er hoogstwaarschijnlijk op een gegeven moment een echte "scheiding van werelden" zal plaatsvinden. Tot nu toe zouden er andere mogelijkheden zijn geweest, maar de recente ontwikkelingen zijn zodanig dat een 'echte' scheiding van werelden praktisch onvermijdelijk is.


Wat betekent 'echte' wereldscheiding?

Welnu, op een gegeven moment zullen er twee "Werelden" op Aarde zijn en wel op verschillende trillingsniveaus, wat betekent dat het voor de bewoners van deze twee Werelden lijkt alsof er niet veel is veranderd, behalve dat sommige mensen simpel gezegd "ontbreken". Dus niet alleen zal de mensheid zich energetisch splitsen in twee "groepen", maar deze groepen zullen automatisch dan ook in verschillende "werelden" leven. Elke groep zal op zijn eigen manier evolueren. Vele jaren geleden (zo'n 5 tot 7 jaar geleden) had ik een visioen waarin het aardoppervlak leek op het maanlandschap. Dit was vermoedelijk het oppervlak van de laagtrillende "aarde" waar de mensen die daar woonden bezig waren zichzelf en "hun" wereld te vernietigen.

Tegelijkertijd zeiden de collega's dat de scheiding van het morfogenetische (informatie) veld van de mensheid nu is begonnen. Tot nu toe leefden de hoog en laag vibrerende mensen in een gemeenschappelijk morfogenetisch veld. Nu scheiden deze energetische informatievelden zich langzaam en zullen er in de nabije toekomst twee onafhankelijke energetische informatievelden worden gevormd. Een informatieveld dat vrij hoog trilt en een informatieveld dat laag trilt. Na verloop van tijd zullen individuen verbinding maken met een van de twee informatievelden. Dit heeft energetisch, psychologisch maar ook fysiek grote gevolgen. De mensen van de twee informatievelden zullen elkaar steeds minder begrijpen, ze zullen de effecten van de ander in steeds hogere mate onaangenaam vinden.

Deze scheiding van de energetische informatievelden dient als voorbereiding op de "echte" scheiding van de wereld. Wanneer dit gebeurt, zijn de mensen van de twee informatievelden al voorbereid op veel aspecten en zal de scheiding dan voor veel mensen bijna vanzelfsprekend zijn. Ik weet niet hoe deze scheiding van werelden in de praktijk gaat gebeuren.

De collega's zeiden alleen: Het is nog te vroeg. Maak je geen zorgen over wat er zou kunnen gebeuren, want je kunt je waarschijnlijk toch niet voorstellen wat er precies zal gebeuren. Maar bepaalde ideeën kunnen je echter misleiden en je persoonlijke scheidingsproces moeilijker maken dan nodig is. Dus wacht en probeer je niet iets voor te stellen wat je je nu niet kunt voorstellen.


De eerste sterftegolf is begonnen

Mijn collega's en zelfs “de dood” hebben me een paar weken geleden laten weten dat de eerste golf van sterfgevallen weldra kan beginnen. Niet alleen mensen die genetische modificatie hebben ondergaan worden getroffen, maar ook anderen. De collega's benadrukten dat veel (zelfs verlichte en wakkere) mensen de komende transformatiefase niet als geïncarneerde wezens wilden ervaren. Ze wensten deel uit te maken van de voorbereidende fase, maar niet het hele proces doorlopen. Het is ook interessant om te weten dat in de eerste golf van sterfgevallen enkele zeer prominente, publiekelijk bekende mensen afscheid zullen nemen van de ons bekende 3D-wereld.


Wanneer brokkelt de staatsmacht af, hoe lang functioneert de staat met haar bureaucratie nog?

Zoals ik al eerder zei, hebben zich trends gevormd, maar ze zijn voor mij nog niet in detail herkenbaar. Maar de trends die ik op dit moment zie, sluiten aan bij voorgevoelens die ik al heb sinds 2021 en 2022. Ik ben een zelfstandige (d.w.z. iemand die altijd werkt). Toen al was ik bezig met wat er de komende jaren zou gebeuren. Als de inflatie ondraaglijk wordt, als en op welk moment de staat de belastingen zodanig verhoogt dat ik het leven financieel niet meer kan betalen. Al in 2021 en 2022 had ik echter herhaaldelijk de indruk en enkele moeilijk te interpreteren visioenen, dat vanaf 2024 algemene regelingen waaronder belastingaangiften, fiscale regelgeving om de een of andere reden niet meer relevant voor mij zijn en mij niet raken of aangaan.

Onlangs vertelde een helderziende kennis mij het volgende. Zij wilde een financieel plan maken voor de komende twee jaar en hield zich bezig met de toekomstige belastingheffingen/belastingschulden en de bijbehorende betaaldata. Toen kreeg ze signalen uit de spirituele wereld dat deze onderwerpen dan niet meer relevant voor haar zouden zijn. Helaas is er geen gedetailleerde informatie op gevolgd.

Een lezer van mijn blog vroeg mij per e-mail of mijn collega's iets zeiden of konden zeggen over "onroerende zaakbelasting".

Ik heb de collega's daarnaar gevraagd. Ze lachten en zeiden dat het niet meer uitmaakt of deze belastingaanslagen worden verstuurd of niet, het zal niet meer functioneren.

Nou, dat antwoord klinkt best grappig. Maar deze collega's zijn altijd extreem precies in hun woordkeuze en ze gebruiken een specifieke term meestal niet willekeurig.

Dus als collega's zeggen dat de "Wet onroerende zaakbelasting" niet meer "effectief" is, dan moet je nadenken over wat de wetgever met de "Wet onroerende zaakbelasting" had willen bereiken. Wilden ze overheidsinkomsten genereren, mensen in financiële problemen brengen, de controle vergroten of wilden ze mensen alleen maar angst aanjagen en paniek brengen? Volgens collega's maakt het helemaal niet uit of de "Wet onroerende zaakbelasting" en in welke versie deze wordt gehandhaafd. De aanslag uit hoofde van de "Wet onroerende zaakbelasting" zal niet meer het beoogde effect hebben.


Mogelijke trends voor 2023 en een voorzichtige vooruitblik naar 2024 - 2026

Tja, wat zou dit allemaal kunnen betekenen? Ik heb (nog) geen gedetailleerde informatie over dit onderwerp ontvangen van de spirituele wereld. Toch wil ik een paar gedachten beschrijven die ik erover heb.

Volgens de informatie waarover ik tot nu toe beschik, zal in 2024 het staatsbestuur en mogelijk ook de staatsmacht beginnen te wankelen. Tegen 2025 zal de algemene administratie, althans in Oostenrijk, niet langer alle "dossiers" kunnen verwerken (zoals belastingaanslagen, aanmaningsbrieven, socialezekerheidsvoorschriften, wetshandhaving, enz.). Ik weet niet wat de redenen zijn voor dit fenomeen. Misschien is er gebrek aan personeel, vermoedelijk zijn er andere zaken die belangrijker zijn.

Naar mijn mening zal ook de economische situatie een grote rol spelen. Veel bedrijven en zzp'ers zullen dit jaar, dus 2023, al met zeer grote problemen te maken krijgen en velen zullen hun bedrijf moeten sluiten of failliet gaan. Faillissementen, vooral als het grotere bedrijven zijn, leiden met een kleine vertraging tot gevolgfaillissementen, omdat de leveranciers van de failliete bedrijven geen geld ontvangen en de klanten die mogelijk al een aanbetaling hebben gedaan, geen goederen meer ontvangen. Bovendien kunnen zakelijke klanten ook in grote problemen komen door het falen van hun leverancier. Als er ook een valutaprobleem is, of zelfs een valutahervorming en banken in grote problemen komen, is de economische chaos compleet en is de impact op de economie extreem destructief. Enorme werkloosheid en de ineenstorting van het openbaar bestuur zullen dan praktisch onvermijdelijk zijn. Het is interessant dat ik al enkele visioenen had voor de komende jaren, maar in geen enkel visioen zag ik een algemene hongersnood. U hoeft zich dus wat mij betreft geen zorgen te maken over verhongering.

Naar mijn persoonlijke inschatting zal de economie er in 2023 zwaar onder lijden en zullen sommige bedrijven in lockdown of faillissement gaan. Dit zal in 2024 nog veel meer bedrijven de afgrond in drijven. In 2024 zal er echter ook een enorme valuta- en bankencrisis aan de orde zijn. Een munthervorming is waarschijnlijk niet meer te vermijden in 2024, of uiterlijk in 2025. Maar ook geopolitiek gaat het in 2024 mis. Bovendien zullen veel mensen die zich door het medische systeem hebben laten "behandelen" steeds vaker ziek zijn of van niveau veranderen, dus ons gaan verlaten. Deze hele dynamiek zal er dan toe leiden dat er in 2025 bijna niets meer werkt in de publieke sector. De overheid kan dan hoog en laag springen, maar de mensen gaan hun eigen weg.

Psychologisch en sociaal zullen veel mensen zich in 2023 waarschijnlijk realiseren dat de dingen niet zullen doorgaan zoals ze nu zijn. Velen zullen volledig gedesoriënteerd zijn, maar ze zullen de omvang van de veranderingen en de impact desondanks niet kunnen begrijpen. Dat zal waarschijnlijk pas in 2024 wel gaan gebeuren. Veel mensen zullen zich pas in 2024 realiseren dat het hele systeem instort en het nooit meer hetzelfde zal zijn als in het verleden.

Voor degenen die al enige tijd met toekomstige ontwikkelingen te maken hebben, zal niets van dit alles als een verrassing komen.


In 2024 en 2025 zal de energetische scheiding van de informatievelden de hoger vibrerende mensen helpen om positief te blijven ondanks de moeilijke omstandigheden, het zal mensen helpen om zichzelf te organiseren en nieuwe wegen in te slaan. Het hoogtrillende informatieveld wordt een bron van inspiratie en empowerment voor de mensen die ermee in contact staan. Daarentegen worden veel mensen die verankerd zijn in het laagtrillende informatieveld wanhopig, depressief en hoogstwaarschijnlijk ziek.

Terwijl in 2026 veel mensen die een goed contact hebben met het hoogtrillende informatieveld zich al in de "bouwfase" bevinden en de basiskenmerken van de Nieuwe Wereld manifesteren, zullen veel mensen die zich in het laagtrillende informatieveld bevinden, psychologisch en energetisch gezien, het einde van de wereld ervaren.

Een paar weken geleden zeiden collega's dat de komende jaren wat ruwer zouden zijn dan gewenst. Maar collega's voelden ook dat deze jaren enorme kansen zullen bieden voor persoonlijke en spirituele groei voor mensen die zich inzetten voor een nieuwe wereld. Je moet alleen oppassen dat je geen verbinding maakt met het laag vibrerende, donkere informatieveld. Want op dat gebied van informatie is er alleen maar angst, paniek en het einde van de wereld.

Maar er zal echter helemaal geen einde van de wereld zijn.

Want degenen die zich verbinden met het hoogtrillende informatieveld daarentegen zullen een compleet andere "realiteit" ervaren en dingen bereiken met andere gelijkgestemde mensen die je je nu niet eens kunt voorstellen. Al deze mensen zullen veel zeer positieve verrassingen ervaren én creëren.

Met vriendelijke groet

Egon Fischer alias eFisch


 

Administrator schrijft "Mijn Geschiedenisboek". Onze geleerde geschiedenis heeft met de werkelijkheid niets te maken. 

De schrijver - Egon Fischer - heeft het over een "visioen" wat hij ooit had en waarin hij de Aarde waarnam als een maanlandschap. De in 3D achtergebleven wereld van polarisatie, angstpsychosen, kunstmatige intelligentie, materie en onwetendheid. De overbevolking wordt opgelost door sterilisatie en de resterende geslachtsloze knechten gechipped en gekloond. De kunstmatige creatie van een "paradijs" op Aarde voor de "happy few".

Het is nog maar de vraag of Moeder Aarde dit soort catastrofes nog tolereert. Ik denk van niet. Wat in het visioen in 3D achterblijft zal van de aardbodem moeten worden weggevaagd. Het kan niet anders dan dat dit gebeurt met destructieve kunstmatige intelligentie. Dit is in volstrekte strijdigheid met de wetten van het Universum, waarin is vastgelegd dat niets of niemand kan en mag ingrijpen in het onvervreemdbare bestaansrecht van de mensheid en haar vooruitgang.


 

350 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page